انسانیپایه یازدهمجزوهفلسفه

جزوه فلسفه یازدهم انسانی به همراه نکات و سوالات تستی و کنکوری

جزوه فلسفه یازدهم انسانی به همراه نکات و سوالات تستی و کنکوری
4.45هزاربازدیدها
در ادامه مطلب می توانید جزوه فلسفه یازدهم انسانی به همره نکات و سوالات تستی و کنکوری که شامل درس 1 تا 10 فلسفه یازدهم می باشد را بصورت مستقیم دانلود کنید.

جزوه فلسفه یازدهم انسانی + نکات و سوالات تستی و کنکوری

شامل 10 درس فلسفه یادهم انسانی

دانلود بصورت مستقیم از سایت قهار

در این مقاله از سری دسته بندی پایه یازدهم، برای شما کاربران عزیز جزوه فلسفه یازدهم انسانی را به همراه سوالات تستی و کنکوری قرار داده ایم که می توانید هم اکنون از وبسایت قهار بصورت مستقیم دانلود نمایید. این جزوه یک جزوه بسیار کامل می باشد که توسط آقایحید جلالی نگارش شده است و برای شما کاربران عزیز قرار گرفته است.

این جزوه به همراه سوالات آموزشی و کنکوری می باشد که هر درس بصورت جداگانه شامل سوالات تستی و تشریحی می باشد که برای مطالعه ی بهتر درسو می توانید این سوالات را پاسخ داده و دانش خودتان را از هرس درس فلسفه یازدهم انسانی ارزیابی کنید.

توضیحاتی توسط مولف جزوه :

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد زﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺟﺰوه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎلب درسی از ﻃﺮﯾـﻖ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻤـﮏ آموزشی و ﺮای ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺟﺰوه،اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ درس ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ دﻗﯿـﻖ وﮐﺎﻣـﻞ ﺧﻼﺻـﻪ ﺑﻨـﺪی ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﻮاﻻت ﺗﺸـﺮﯾﺤﯽ – ﺳـﻮاﻻت ﺻـﺤﯿﺢ، غلط – ﺳﻮاﻻت ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ و…. ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اینجا از کلیه خوانندگان اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﻪ وﯾـﮋه دﺑﯿـﺮان ارﺟﻤند اﯾـﻦ درس، خواهشمندم با ارسال نظرات ، ایده ها و انتقادات سازنده خود، به ایمیل بنده headerjalaly@yahoo.com اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

برای دسترسی به جزوه های یازدهم انسانی می توانید اینجا کلیک کنید.

این جزوه تمامی دروس فلسفه یازدهم را شامل می شود.

سرفصل های این جزوه عبارت است از:

  • درس اول: چیستی فلسفه
  • درس دوم: ریشه و شاخه‌های فلسفه
  • درس سوم: آغاز تاریخی فلسفه
  • درس چهارم: فلسفه و زندگی
  • درس پنجم: زندگی بر اساس اندیشه
  • درس ششم: امکان شناخت
  • درس هفتم: ابزارهای شناخت
  • درس هشتم: نگاهی به تاریخچه معرفت
  • درس نهم: چیستی انسان
  • درس دهم: انسان، موجود اخلاق‌گرا

این جزوه در کنار جزوه دبیر گرامیتان می تواند به عنوان مکمل عمل کند و باعث می شود که در امتحانات دی ماه و خرداد ماه موفق شوید و نمره خوبی کسب کنید. شما کاربران عزیز می توانید جزوه فلسفه یازدهم انسانی را که شامل 10 درس به همراه نکات آموزشی و سوالات تستی و کنکوری می باشد از وبسایت قهار بصورت مستقیم دانلود نمایید.

شایان ذکر است که شما دانش آموزان یازدهم انسانی باید به درس فلسفه و منطق توجه ویژه ای داشته باشید تا بتوانید نتیجه ی خوبی در معدل و کنکور کسب کنید.

امید است که شما دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز در تمامی مراحل زندگیتان موفق و پیروز باشید.


مطالب مرتبط:

جزوه فلسفه دوازدهم انسانی به همراه نکات تستی و کنکوری

درس: فلسفهپایه ی تحصیلی: یازدهمرشته: یازدهم
انتشار دهنده: قهارطراح: حیدر جلالیتاریخ: 2019/03/31

در صورت نارضایتی صاحب اثر لینک دانلود این فایل آموزشی از وبسایت قهار حذف خواهد شد.

۴ دیدگاه ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

sepehr

sepehr

مدیریت محتوا
سلام به کاربران و دانش آموزان علاقه مند سایت قهار من مدیر بخش محتوا هستم و همچنین مدیر بخش مالی سایت برای ارتباط با من می توانید از طریق ایمیل sepehr [at] ghahar.com به من ایمیل ارسال نمایید.